Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam

José Saramago